Witaj na e-pit36.pl

Deklaracja PIT-36:

Ten formularz pit dotyczy wyłącznie przychodów pit opodatkowanych według skali podatkowej (obecnie 18% i 32%).
Zatem pit-36 złożysz przede wszystkim, jeżeli w danym roku prowadziłeś:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej pit (również w przypadku jeżeli korzystasz z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust 7a ustawy o pit lub też jeżeli rozliczasz się w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy – podatek pit),
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.Te druki pit złożysz również, jeśli uzyskałeś przychody:
  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • ze źródeł krajowych, od których byłeś zobowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą – bez pośrednictwa płatników,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, sporządziłeś remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego.
  • Poprzez te pity rozliczysz również ulgi podatkowe takie jak ulga prorodzinna i ulga na Internet. Ulga prorodzinna, czyli inaczej ulga na dziecko dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską, byli opiekunami prawnymi jeżeli dziecko u nich przebywało lub pełnili funkcję rodziny zastępczej. Ulga na dziecko nie jest limitowana ilością wychowywanych dzieci. Ulga na Internet dotyczy korzystania z sieci Internet w miejscu zamieszkania podatnika. Łącznie ulga na Internet daje podatnikowi możliwość odliczenia od dochodu kwoty 760 zł. Rozliczenia pit w przypadku korzystania z ulg pozwalają na znaczny zwrot nadpłaconego podatku.

Łącznie z pit 36 złożyć możesz załącznik: pit b, pit z, pit 2k, pit o, pit m, pit d, a także inne pity, jeżeli uzyskujesz przychody ze źródeł na tym picie niewskazanych.
Wskazane sformułowanie e-pit36 to oznaczenie na pity, które składa się przez Internet. W przypadku e-pit36 konieczne jest złożenie sygnatury za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. A zatem bez posiadania e-podpisu nie będzie możliwości wysłania pit 36 do Urzędu Skarbowego. Bez złożenia e-podpisu te druki pit będziesz mógł wysyłać tylko drogą pocztową lub składać osobiście w urzędzie.
Składanie deklaracji pit przez Internet odbywa się poprzez stronę Ministerstwa lub poprzez program do pit. Od podatnika decyzji zależy w jaki sposób formularz pit złoży przez Internet. Program do pit jest alternatywną drogą do wskazanej przez Ministerstwo. Pozwala on czasem na szybsze wypełnienie formularzy pit. Program pity pozwala zresztą nie tylko składać wyświetlany formularz, ale pobrać druk pit i wypełnić go ręcznie. Poprzez program pity można również ściągnąć formularz: nip1, nip 2, nip 3, istotne dla rejestracji i aktualizacji danych przedsiębiorców (nip1), osób fizycznych (nip 3) lub spółek osobowych (nip 2).
Epit jest zresztą sam w sobie ułatwieniem i pozwala zaoszczędzić czas, jaki z reguły przeznaczamy na zaniesienie formularza pit do urzędu skarbowego lub na pocztę. UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru, jakie uzyskuje się wysyłając E-pit stanowi potwierdzenie równoważne z poświadczeniem przez urzędnika lub potwierdzeniem pocztowym. Dzień, na który uzyska się UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) uznaje się za termin przekazania formularzy e-pit: pit 37 oraz innych deklaracji: pit36, pit 28, pit 36l, pit 12, pit 38, pit 39, pit 11, pit 8c, pit 4r, pit 40 do urzędu skarbowego – lub w przypadku pit 11 i pit 12 – do odpowiedniej osoby.